Chất lượng Cao
Liên tục, Đúng chuẩn


 

Trang chủ » Hỗ trợ » Dung sai độ dài xích

 

Dung sai độ dài xích

Việc duy trì dung sai chính xác của độ dài xích tay gá tổng thể là rất cần thiết đối với những thiết bị truyền động và không liên tục dùng trong những ứng dụng như chèn thêm bộ phận, dây chuyền sản xuất, bo mạch tích hợp và bảng/giấy & đóng gói giữa nhiều ứng dụng khác.
Dung sai của chiều dài xích tổng thể phụ thuộc vào loại xích và tiêu chuẩn quốc tế phù hợp:

Xích Bước nhỏ

  • Xích Con lăn Bước nhỏ BS - Theo chuẩn ISO 606: 0% đến +0.15%
  • Xích Tay gá Bước nhỏ BS - Theo chuẩn ISO 606: 0% đến +0.30%
  • Xích Con lăn Bước nhỏ ANSI - Theo chuẩn ANSI: 0% đến +0.15%
  • Xích Tay gá Bước nhỏ ANSI - Theo chuẩn ANSI: 0% đến 0.30%

Xích Bước đôi

  • Xích Con lăn Bước đôi ANSI - Theo chuẩn ANSI: 0% đến 0.13%
  • Xích Tay gá Bước đôi ANSI - Theo chuẩn ANSI: 0% đến 0.25%
Dung sai độ dài xích của Tsubaki về bản chất thì rất nhỏ, tuy nhiên một số thị trường yêu cầu dung sai xích nhỏ; thường được đề cập và giới thiệu trong thị trường là dung sai độ dài xích 1/3 DIN và 1/6 DIN. Xích Tsubaki từ cùng một lô sản xuất nhìn chung tuân theo những dung sai này như tiêu chuẩn; một lần nữa xích của chúng tôi là xích liên tục, tiêu chuẩn chất lượng cao. Những con số bên dưới thể hiện mức độ khác biệt đối với một số loại xích được lựa chọn ngẫu nhiên từ cùng hoạt động sản xuất.

CHIỀU DÀI XÍCH [M] DUNG SAI TƯƠNG ỨNG [MM]
< 14 m < 3 mm
14 ~ 30 m < 4 mm
30 ~ 44 m < 5 mm

Khi cần dung sai chính xác hơn, Tsubaki có thể cung cấp giải pháp hiệu quả hơn với Dịch vụ Đánh dấu và Kết hợp (Match & Tag Service). Điều này có thể hữu dụng đối với xích tay gá cần chạy song song theo cặp và khi cần có dung sai độ dài xích tối thiểu.