Các sản phẩm xích
phù hợp bất kỳ ứng dụng nào


 

 

Các sản phẩm xích

Chúng tôi hiểu nhu cầu của từng thị trường khu vực, các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng được cả tiêu chuẩn Mỹ (ANSI) cũng như tiêu chuẩn Anh (BS).

Từ xích con lăn cho bộ phận truyền động, xích có tay gá cho băng tải, loại chống mài mòn cho khách hàng có yêu cầu khăt khe hơn cho tới giải quyết vấn đề và cung cấp giải pháp như xích tự bôi trơn dòng Lambda. Tsubaki có các sản phẩm phù hợp với bất kỳ ứng dụng khách hàng nào.

G8 Drive Chain Series