Tạo dựng sự nghiệp
tại Tsubaki


 

Trang chủ » Liên hệ » Việc làm

 

Công việc

Tsubakimoto Chain Co. là nhà sản xuất và nhà phát triển sản phẩm hàng đầu thế giới về các sản phẩm truyền động, với vị trí vững chắc trên thị trường về sản phẩm xích, bộ phận và linh kiện truyền động chất lượng cao, hệ thống xích truyền động ô tô và hệ thống tự động hóa nhà máy. Tsubaki mở nhiều nhà máy trên toàn thế giới, sử dụng gần 9.000 * nhân viên tại 81 * công ty trên 26 * quốc gia để hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu.

*Dữ liệu tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Hiện không tuyển dụng

Tsubakimoto Việt Nam hiện tại không tuyển dụng vị trí nào. Khi chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng, trang web này sẽ được cập nhật với chi tiết về vị trí tuyển dụng và thông tin liên lạc cho những ứng viên tiềm năng.

Trân trọng cảm ơn.