Mạng lưới
Tsubaki Toàn cầu


 

Trang chủ » Liên hệ » Hệ thống toàn cầu

 

Các chi nhánh của Tsubaki

Mạng lưới sản xuất và kinh doanh của tập đoàn Tsubakimoto Chain trên toàn cầu củng cố sự kinh doanh quốc tế của khách hàng. Mục tiêu là sử dụng mạng lưới sản xuất và kinh doanh của chúng tôi để giúp khách hàng tăng tính cạnh tranh quốc tế. Tập đoàn chúng tôi có 35 công ty với tổng cộng 42 địa điểm sản xuất trên toàn thế giới, đáp ứng chất lượng, chi phí và yêu cầu dịch vụ của tất cả khách hàng. Tsubakimoto Chain là đối tác đồng hành trên con đường xây dựng địa điểm mới cho sự phát triển kinh doanh toàn cầu thành công.


Nhật Bản

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Chain Co.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Custom Chain Co.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Sprocket Co.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Iron Casting Co.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Yamakyu Chain Co.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Bulk Systems Corp.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Mayfran Inc.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Machinery Co.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Support Center Co.


Bắc Mỹ và Nam Mỹ

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki of Canada Limited - Canada

tsubaki-logo-brand-message.png  U.S. Tsubaki, Inc. - Mỹ.

tsubaki-logo-brand-message.png  U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC - Mỹ.

tsubaki-logo-brand-message.png  U.S. Tsubaki Automotive, LLC - Mỹ.

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Automotive Mexico S.A. de C.V. - Mexico

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda. - Brazil

mayfran-logo-150x49.png  Mayfran International, Inc. - Mỹ.


Châu Âu

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Europe B.V. - Hà Lan

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto UK Ltd. - Anh

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Deutschland GmbH - Đức

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Automotive Czech Republic s.r.o. - Cộng hòa Séc

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Ibérica Power Transmission S.L. - Tây Ban Nha

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Tsubaki Kabelschlepp GmbH - Đức

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Kabelschlepp GmbH - Hünsborn - Đức

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Kabelschlepp Italia S.R.L. - Ý

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Metool Products Limited - Anh

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Kabelschlepp France S.A.R.L. - Pháp

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Kabelschlepp Systemtechnik spol. s.r.o. - Slovakia

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  OOO Tsubaki Kabelschlepp - Nga

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Kabelschlepp Sp. z o.o. - Ba Lan

mayfran-logo-150x49.png  Mayfran U.K. Limited - Anh

mayfran-logo-150x49.png  Mayfran GmbH - Đức

mayfran-logo-150x49.png  Mayfran Limburg B.V. - Hà Lan

mayfran-logo-150x49.png  Mayfran International B.V. - Hà Lan

mayfran-logo-150x49.png  Mayfran France S.A.R.L. - Pháp

mayfran-logo-150x49.png  Mayfran CZ s.r.o. - Cộng hòa Séc


Trung Quốc

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Automotive (Shanghai) Co., Ltd. - Thượng Hải

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Chain (Shanghai) Co., Ltd. - Thượng Hải

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Motion Control (Shanghai) Co., Ltd. - Thượng Hải

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Bulk Systems (Shanghai) Corp. - Thượng Hải

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Mayfran Conveyor (Shanghai) Co., Ltd. - Thượng Hải

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Chain Engineering (Shanghai) Co., Ltd. - Thượng Hải

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Chain (Tianjin) Co., Ltd. - Thiên Tân

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Everbest Gear (Tianjin) Co., Ltd. - Thiên Tân

tsubaki-logo-brand-message.png  Tianjin Tsubakimoto Conveyor Systems Co., Ltd. - Thiên Tân

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki CAPT Power Transmission (Shijiazhuang) Co., Ltd. - Thạch Gia Trang

tsubaki-logo-brand-message.png  Kabelschlepp China Co., Ltd.


Châu Á

tsubaki-logo-brand-message.png  Taiwan Tsubakimoto Co. - Đài Loan

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Korea Co., Ltd. - Hàn Quốc

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Automotive Korea Co., Ltd. - Hàn Quốc

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Kabelschlepp Korea, Inc. - Hàn Quốc


Vành đai Ấn Độ Dương

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. - Singapore

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Australia Pty. Limited - Úc

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto (Thailand) Co., Ltd. - Thái Lan

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd. - Thái Lan

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki India Power Transmission Private Limited - Ấn Độ

Logo_Kabelschlepp+Tsubaki_Kabelschlepp.png  Kabelschlepp India Private Limited - Ấn Độ

tsubaki-mahindra.png  Tsubaki Conveyor Systems India Private Limited - Ấn Độ

tsubaki-logo-brand-message.png  PT. Tsubaki Indonesia Trading - Indonesia

tsubaki-logo-brand-message.png  PT. Tsubaki Indonesia Manufacturing - Indonesia

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubaki Power Transmission (Malaysia) Sdn. Bhd. - Malaysia

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Vietnam Co., Ltd. - Việt Nam

tsubaki-logo-brand-message.png  Tsubakimoto Philippines Corporation - Philippines