Tin cậy . Chính xác .
Sáng tạo.


 

 

Giải pháp đóng gói

Giải pháp thiết kế để tối đa hóa hiệu quả và độ tin cậy trong hoạt động đóng gói của bạn. Hoạt động đóng gói là một bước chính xác và quan trọng trong quá trình sản xuất. Thất bại sẽ không đơn giản dẫn đến thời gian chết, nó có thể liên kết với sản phẩm lưu trữ và gây ra những vấn đề tiếp theo trong chuỗi cung ứng.

Tsubaki hiểu rằng cả OEM và nhà tổ chức dựa vào các thành phần cơ khí để thu ngắn khoảng cách. Chúng tôi đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ đó đã đưa ra nhiều giải pháp độc đáo được chứng minh là vận hành hiệu quả hơn và lâu hơn các sản phẩm khác trên thị trường. Dịch vụ Match and Tag duy nhất của Tsubaki đảm bảo độ dài chính xác của xích đến một phần nhỏ của milimet, điều đó hoàn hảo cho các ứng dụng băng tải chính xác, nơi mà các xích phải chạy song song. Bất kì thực phẩm đóng gói nào của bạn, dược phẩm hay dễ hỏng, hãy tín nhiệm vào Tsubaki để có giải pháp tốt nhất.