Chất lượng đáp ứng thời hạn


 

 

Cảng

Nền kinh tế thế giới dựa vào các cảng để phân phối các sản phẩm trên toàn thế giới, do đó mối liên kết quan trọng giữa vận tải biển và vận tải đường bộ đòi hỏi sự tin cậy cao nhất. Tsubaki là nhà cung cấp hàng đầu cho ngành cảng, kết hợp với kinh nghiệm gần một thế kỷ cung cấp các giải pháp thông qua các nhà sản xuất OEM và các đối tác bảo trì. Chúng tôi hiểu rõ sự phụ thuộc của ngành công nghiệp vào các thiết bị bền bĩ và đáng tin cậy để giữ lịch trình hàng hóa. Với việc hầu hết các doanh nghiệp trên hành tinh này dựa vào các cảng để phân phối sản phẩm của họ đến thị trường toàn cầu, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các giải pháp truyền động của chúng tôi đều đáng tin cậy.

Giải pháp tiên tiến cho ngành cảng và cần trục

Với gần một thế kỷ thành công trong việc tạo ra bí quyết và chuyên môn kỹ thuật, Tsubaki có thể cung cấp giải pháp tốt nhất để giữ cho các hoạt động cảng vận hành 1 cách tin cậy và giảm chi phí sở hữu. Để các lợi thế Tsubaki phục vụ cho bạn.

Tải xuống danh mục ngành hàng »