Tsubaki
and the Environment


 

Trang chủ » Liên hệ » Về Tsubaki Việt Nam » Tsubaki và môi trường

 

Tsubaki và môi trường

Chính sách Môi trường - TVNL

Công ty TNHH Tsubakimoto Việt Nam, là công ty con của Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd, một phần của Công ty đa quốc gia Tsubakimoto Chain có trụ sở chính tại Nhật Bản, cam kết lắp ráp và cung cấp các sản phẩm một cách thân thiện và có trách nhiệm với môi trường. Các quy trình này sẽ được quản lý để giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng mà chúng tôi có thể dự đoán một cách hợp lý tới môi trường. Tất cả các sản phẩm và quy trình đều tuân thủ đầy đủ theo pháp luật và quy định hiện hành về môi trường.

tsubaki-better-eco

Vì mục tiêu không ngừng cải thiện môi trường khu vực, chúng tôi - công ty của tập đoàn - đã triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường đồng hành với chính sách và triết lý chung của Tsubakimoto Chain trên toàn cầu.

Chúng tôi liên tục phát triển Hệ thống Quản lý Môi trường bằng cách giám sát và xem xét lại các mục tiêu để ngăn chặn và giảm tác động lên môi trường. Kế hoạch cụ thể của Công ty TNHH Tsubakimoto Việt Nam là: giám sát, giảm thiểu sử dụng điện và phân loại rác thải. Chúng tôi cố gắng cải tiến các quy trình với mục tiêu giảm thiểu hoặc loại bỏ việc sử dụng các sản phẩm, vật liệu gây hại môi trường và tiết kiệm các nguồn lực tự nhiên.

Tsubaki Eco & Hệ sinh thái

Với các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi xúc tiến các hoạt động vận hành thân thiện môi trường cùng với khách hàng và đóng góp vào lợi ích của họ.

Sản phẩm của Tsubaki's Eco

Tsubaki_ECO_logo

Tsubaki đã tạo ra một chuỗi sản phẩm thân thiện môi trường độc quyền với độ bền tuyệt hảo, trọng lượng nhẹ, và có khả năng truyền động. Sản phẩm của Tsubaki được phát triển theo tiêu chuẩn đánh giá môi trường tự nguyện của chính chúng tôi. Kể từ năm 2011, tất cả các sản phẩm mới đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn này. Những sản phẩm đạt chuẩn được gọi là "sản phẩm hợp sinh thái" và được dán logo Tsubaki Eco Link.

Sản phẩm Eco Link

Với mục tiêu phát triển sản phẩm hợp sinh thái giúp giảm tác động lên môi trường ("Sinh thái học") và nâng cao giá trị cho khách hàng ("Kinh tế học"), Tsubaki đã hình thành nên quan niệm thân thiện môi trường riêng bao gồm bảy Tiêu chí Đánh giá Hợp Sinh thái. Việc này giúp giải quyết các vấn đề năng suất như xử lý các vấn đề môi trường, giúp kéo dài tuổi thọ phục vụ bằng cách giúp bảo trì dễ và cải thiện các yếu tố khác. Các tiêu chuẩn đánh giá hợp sinh thái của chúng tôi được chuẩn bị dựa trên những quan niệm này, và các sản phẩm đạt chuẩn được gọi là sản phẩm hợp sinh thái.