Bộ giảm chấn

Tsubaki Shock Damper

Chi tiết sản phẩm

Các loại model
Năng lượng hấp thụ Tải trọng cho phép (kg) Tốc độ cho phép
J kgf · m
0.98 đến 7.84 0.1 đến 0.8 1 đến 100 0.1 đến 2.0
3.92 đến 7.84 0.4 đến 0.8 1 đến 100 0.1 đến 3.0
15.7 đến 61.8 1.6 đến 6.3 2 đến 800
98 đến 618 10 đến 63 20 đến 5000 0.1 đến 2.5
618 đến 4900 63 đến 500 100 đến 30000
9800 đến 39200 1000 đến 4000 500 đến 125000 0.1 đến 1.5

Catalogs