Khớp nối con lăn

Tsubaki Roller Chain Coupling

Loại khớp nối khỏe và linh động được thiết kế cho các ứng dụng chung thông thường.

Chi tiết sản phẩm

Tsubaki Roller Chain Coupling
Mã model Đường kính
lõi định tâm (mm)
Đường kính lõi (mm)
Min. Max.
CR3812H89.516
CR4012H91122
CR4014H91128
CR4016H131632
CR5014H131635
CR5016H131840
CR5018H131845
CR6018H182256
CR6022H182871
CR8018H233280
CR8022H2840100
CR10020H3345110
CR12018H4350125
CR12022H5356140
CR16018H5863160
CR16022H7380200
CR20018H8588205
CR20022H9598260

Catalogs

Các trang liên quan