Khớp nối xích ny lông

Tsubaki Nylon Chain Coupling

Loại khớp nối không cần bảo dưỡng, linh động, lý tưởng khi tải vật nhẹ với tốc độ nhanh hoặc chậm

Chi tiết sản phẩm

Các loại model
Định mức
N · m {kgf · m}
6.9 {0.7} đến 254.8 {26.0} Kích thước trục ø 9.5 đến ø 55mm, đa dạng

Catalogs