Lini-power Jack

Tsubaki Lini-Power Jack

Các thiết bị truyền động tuyến tính này chỉ cần một thiết bị dẫn động. Phù hợp cho các ứng dụng nâng, chỉnh hướng, xoay và đặt vào vị trí.

Chi tiết sản phẩm

Các loại thường (vít bi/vít máy)
Công suất căn bản Tốc độ Hành trình (mm)
N TON
4900 0.5 H (Nhanh)

M (Vừa)

L (Chậm)

cho đến 800
9800 1 cho đến 1000
24500 2.5 cho đến 1200
49000 5 cho đến 1500
98000 10 cho đến 1500
196000 20 cho đến 2000

Catalogs