Dẫn động bánh răng xoắn ốc

Helical Power Drive

Bộ giảm tốc xoắn ốc góc phải có hai trục song song nhỏ gọn mà mạnh mẽ.

Có nhiều loại model đa dạng, bao gồm cả loại có động cơ để đáp ứng như cầu ứng dụng của bạn. Đây là dòng máy nhỏ gọn nhất.

Chi tiết sản phẩm

Models HDR/HDM000- 090 (10 sizes)
Loại Góc phải/Loại song song, Có động cơ / Không có động cơ
Tỷ số giảm tốc 1/12 - 1/350
Loại đầu ra Rỗng, Đặc, Rỗng có khóa
Công suất đầu vào 0.85 - 451kW
Cỡ động cơ 2.2 - 37kW
Các loại model
Công suất đầu vào (kW) Động cơ ba pha (kW) Tỷ số giảm tốc
    Có động cơ Không có động cơ
5.2 - 451 2.2 - 37(45) 1/12 - 1/95

Catalogs