Động cơ bánh răng

Tsubaki Gear Motor

Bộ giảm tốc bánh răng gọn nhẹ và độ ồn thấp.

Các loại model
Định mức động cơ
Một pha (W)
Ba pha (kW)
Reduction ratio Định mức động cơ
ba pha (kW)
Tỷ số giảm tốc
100 W 1/5 to 1/1200 0.75 1/5 to 1/450
200 W 1.5 1/5 to 1/200
400 W 1/5 to 1/30 2.2
0.1 1/5 to 1/1200 3.7 1/5 to 1/50
0.2 5.5 1/5 to 1/30
0.4    

Catalogs