Khới nối khắc cong

Tsubaki Emer-Flex Coupling

Không cần bôi trơn, không bị giật và khớp nối xoắn cứng chắc hoàn toàn phù hợp với các đặc tính của động cơ phụ.

Dòng NES

Các loại tiêu chuẩn
Model No.Định mức cho phép
N · m {kgf · m}
NES070.7 {0.07}
NES151.5 {0.15}
NES202.0 {0.20}
NES303.0 {0.31}
NES505.0 {0.51}
NES707.0 {0.71}
NES10010 {1.0}
NES25025 {2.6}
NES80080 {8.2}
NES1300130 {13}

Dòng NEF

Các loại tiêu chuẩn
Model No.Định mức cho phép
N · m {kgf · m}
NEF0219.6 {2}
NEF0439.2 {4}
NEF1098 {10}
NEF18176 {18}
NEF25245 {25}
NEF45441 {45}
NEF80784 {80}
NEF1301270 {130}
NEF2102060 {210}
NEF3403330 {340}
NEF5405290 {540}
NEF7006860 {700}

Catalogs