Disco

Tsubaki DISCO variable speed reducer

Bộ giảm tốc cơ với vận tốc biến thiên vô hạn với bộ dẫn động vi sai

Product Details

Các model tiêu chuẩn(Dòng K)
Công suất
động cơ ba pha (kW)
Model thường có giảm tốc
0.1 không có giảm tốc 1/2.5 đến 1/50
0.2 1/2.5 đến 1/3600
0.4
0.75
1.5 1/2.5 đến 1/1500
2.2 1/2.5 đến 1/470
3.7 1/2.5 đến 1/270
5.5
7.5 1/2.5 đến 1/180
11.0 1/2.5 đến 1/5
15.0
22.0

Catalogs