Recently in Nông nghiệp Category

Nhờ công nghệ không ngừng phát triển, các nhà máy hoạt động ngày càng hiệu quả và không đòi hỏi nhiều nhân viên điều hành. Đây cũng là xu hướng của các nhà máy dầu cọ, nơi mà các loại băng chuyền như FFB, SFB đóng vai trò quan trọng trong quy trình chế xuất dầu cọ. Các băng tải này cần khả năng hoạt động tối ưu và nhờ các lý do sau đây mà sản phẩm RF706SP-R của Tsubaki là giải pháp đáng tin cậy nhất với việc bảo dưỡng ở mức tối thiểu.