Xích Tsubaki Pull-down Bền Bỉ

Ứng Dụng Khai Thác Mỏ

Đây là một mỏ than. Dàn khoan đang kêu lên vì khoan phải một phiến đá rất cứng. Đây là môi trường rất khó nhằn cho cả người và máy.

Khách hàng đang gặp phải vấn đề khó khăn với xích pull-down của họ. Phần lớn các loại xích này có chốt lỏng và rõ ràng là có dấu vết nứt và vỡ xích.

hole blast mining

hole blast mining hole blast mining hole blast mining hole blast mining

Giải pháp cho vấn đề này bằng cách áp dụng kỹ thuật của Tsubaki. Tsubaki cung cấp sản phẩm xích với chốt được bọc bằng một phương pháp đặc biệt để bảo vệ, nhờ đó kéo dài được tuổi thọ của xích.

– 10/07/2009