Tải về

Tsubaki Việt Nam cung cấp các tài liệu khác nhau để tải về bao gồm Ca-ta-lô, tờ rơi, tờ gấp quảng cáo và các tài liệu khác. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài liệu hiện có tại trang này.

Ca-ta-lô

Sản phẩm xích

Xích truyền động

Xích băng tải bước nhỏ

Xích băng tải bước lớn

Bộ truyền động thanh răng

Xích nhựa

Dây đai và Pu-ly


Power Thiết bị truyền động

Bộ giảm tốc

Xy-lanh lực

Thiết bị khóa

Khớp nối trục

Vòng bi một chiều

Thiết bị bảo vệ và kiểm soát quá tải


Các Ứng dụng Công Nghiệp


Hệ thống vận chuyển vật liệu


Tsubaki Kabelschlepp

Tài liệu báo chí