Xích Bước Đôi X-Lambda (X-Lambda Double Pitch Chain)

X-Lambda Double Pitch Chain

Xích X-LAMBDA dùng con ron tẩm dầu đặc biệt để làm tăng tuổi thọ mài mòn hơn xích LAMBDA.

Có thể kéo dài thời gian khấu hao của xích thay thế hơn nếu đang sử dụng xích Lambda.

Chúng tôi xem xét chất liệu và quá trình cấp dầu đặc biệt trong ống lót, và làm cải thiện chất bôi trơn cho xích có tuổi thọ gấp đôi so với sản phẩm trước đó.

Xem/ Tải dữ liệu

Đặc trưng và điểm chú y

ETuổi thọ dài
Con ron của xích X-lambda cho khả năng chống mài mòn hơn 5 lần so với xích Lambda ( kiểm tra so sánh trong nhà, -10°C ~ 60°C)
Cải thện dầu được dùng trong ống lót chứa đặc biệt
Dùng dầu có chứng thực NSF H1 cho ống lót chứa đặc biệt, nên có thể được dùng trong thiết bị thực phẩm.*
Coó thể hoán đổi cho nhau
Có thể hoán đổi với xích Lambda. Tuy nhiên, chốt sẽ dài hơn xích Lambda. Kiểm tra va chạm với thiết bị và kích thước tay gá.
Nhiệt độ hoạt động
-10°C ~ 60°C

Sản phẩm làm theo đơn đặt hàng

Cấu trúc

Structure

Hình ảnh thể hiện xích LAMBDA tay gá RS.

Hệ thống số tham khảo

RF2040 S - LMCX - 1L K2
(1) (2) (3) (4) (5)
  1. Kích thước xích
  2. Loại con lăn : S = con lăn S, R = con lăn R
  3. Loại xích : LMCX = xích X-lambda tay gá
  4. Khoảng cách tay gá
  5. Loại tay gá

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Size + Model
RF2040S-LMCX RF2050S-LMCX RF2060S-LMCX RF2080S-LMCX RF2100S-LMCX
RF2040R-LMCX RF2050R-LMCX RF2060R-LMCX RF2080R-LMCX RF2100R-LMCX

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda