Dòng Xích Con Lăn RS Super-H

Tsubaki Heavy Duty Super H Chain

Độ dày của má xích của dòng Super-H bằng với độ dày ở dòng Super kích thước lớn hơn kế tiếp. Các chốt được tôi cứng. Nhờ thế xích có khả năng chịu lực kéo tối đa và cho tải trọng cao hơn dòng xích Super.

RS Super-H Series Roller Chain RS Super-H Series Roller Chain

Không dùng đốt xích bù. Xích đinh tán sẽ được cung cấp trừ khi có yêu cầu đặc biệt. Chốt tròn sẽ được cung cấp theo yêu cầu trên. Loại kết nối bán lắp ghép sẽ được cung cấp.

Catalogs