Dòng Xích Con Lăn RS Super

Tsubaki RS Super Series Roller Chain

Kích thước của dòng xích này giống hệt kích thước của dòng xích con lăn ANSI thông thường. Các má xích của dòng Super được thiết kế hình dạng đặc biệt. Những bước lổ được hình thành để tăng tải trọng lên 25-30%. Các chốt được tôi thể tích cứng để chịu được sốc lớn hơn.

RS Super Series Roller Chain RS Super Series Roller Chain

Không dùng đốt xích bù. Xích đinh tán sẽ được cung cấp trừ khi có yêu cầu đặc biệt. Chốt tròn sẽ được cung cấp theo yêu cầu trên. Loại kết nối bán lắp ghép sẽ được cung cấp.

Catalogs