Xích Con Lăn RS X- Λ Lambda

Tsubaki RS Roller Chain X-Λ Lambda

Xích không cần bôi trơn

Tuổi thọ siêu dài lâu

Bao gồm một phớt bịt kín trong cấu trúc của X- Λ tăng khả năng chống mòn được tăng gấp 5 lần so với loại xích Lambda thường (So sánh trong công ty) (-10°C~+60°C)

Giảm chi phí

Chi phí bảo trì giảm + khả năng làm việc tăng = Chi phí chung giảm

Giảm việc bảo dưỡng

Không cần bôi trơn, cắt xích và điều chỉnh vị trí máy.

Tăng năng suất

Giảm sản phẩm lỗi và việc thay xích.

RS Roller Chain X-Λ Lambda X Lambda Roller Chains

Catalogs