Xích Con Lăn Lambda RS/BS Λ Lambda (D- Λ)

Tsubaki ANSI Lambda Chain

Loại xích mới nhất trong dòng xích không cần bôi trơn Lambda của Tsubaki

Không cần bôi trơn vẫn có tuổi thọ cao gấp 14 lần các loại xích con lăn tiêu chuẩn (gấp năm lần đối với loại #35, #120, #140), gấp 1.5 cho đến 10 lần so với các loại dùng dầu, gấp 1.2 đến 20 lần so với các loại không bôi trơn thông thường.

Có thể trực tiếp thay thế xích con lăn ANSI, BS và các loại xích Lambda cũ. Phần lớn các kích thước tương tự tiêu chuẩn ANSI. Có từ RS40- Λ cho đến RS140- Λ, từ RS08B- Λ cho đến RS16B- Λ.

Lambda Roller Chain Lambda Roller Chain

Catalogs