Xích Con Lăn Tải Nặng RO

Tsubaki RO Type Heavy Duty Roller Chain

Xích con lăn hạng nặng RO của Tsubaki được thiết kế để sử dụng cho giàn khoan dầu, máy xúc và cần trục, các máy làm đường và các máy móc thiết bị xây dựng hạng nặng khác. Việc sử dụng các loại thép hợp kim và nhiệt luyện đặc biệt đảm bảo cho tuổi thọ bền lâu dù trong điều kiện khắc nghiệt.

Chi tiết sản phẩm

RO Roller Chain RO Roller Chain
Kích thước - mm
Mã số Bước Xích
P
Đường Kính Con Lăn
R
Chiều Rộng Bên Trong
W
RO3140T 44.45 25.40 25.4
RO31613AK 50.80 28.58 32.1
RO3180 57.15 35.70 36.7
RO25H 63.50 31.75 38.1
RO568 77.90 41.28 39.7
BO2512 77.90 31.75 39.7
RO3 78.11 31.75 38.1
RO3H 78.11 31.75 38.1
RO3125 79.38 41.28 39.7
RO1616 88.90 44.45 38.1
RO1338 92.08 53.98 42.4
RO1644A 95.25 44.45 38.1
RO1664A 101.60 57.15 55.9
RO4 103.20 44.45 49.2
RO4HF 103.20 44.45 49.2
RO1245 103.45 45.09 49.2
RO1343 103.89 47.70 49.2
RO1345 103.89 50.80 49.2
RO635 114.30 57.15 52.4
RO1602AA 127.00 63.5 69.9
RO1605AK 127.00 63.5 69.9

Có loại xích với chốt cứng cảm ứng chịu mài mòn

Catalogs