Xích Con Lăn Ngoài

Tsubaki Outboard Roller Chain

Con lăn được gắn phía ngoài làm cho băng tải nhỏ gọn. Khả năng gập ngược lại giúp dễ dàng thiết kế cho chiều ngược lại để tiết kiệm không gian. Vì có thể gắn một lượng con lăn lớn nên băng chuyền có thể dễ dàng thiết lập mà không cần pa-lét. Khởi động nhanh nhờ gắn phanh nhựa.

Xích con lăn ngoài loại RF

Bố trí so le
Staggered installation - RF Type Outboard Roller Chains
Bố trí chữ thập
Crosswise installation - RF Type Outboard Roller Chains

Outboard Roller Chains

Xích con lăn ngoài loại RS

Bố trí so le
Staggered installation- RS Type Outboard Roller Chains
Bố trí chữ thập
Crosswise installation - RS Type Outboard Roller Chains

Outboard Roller Chains

Catalogs