Xích Multi-Free-Flow

Tsubaki Multi-Free-Flow Chain

Dòng xích Double Plus mang tính cách mạng của Tsubaki đang gây được nhiều chú ý

Cơ chế hoạt động của Xích Tsubaki Double Plus

Multi-Free-Flow ChainMulti-Free-Flow Chain
Multi-Free-Flow ChainMulti-Free-Flow Chain Multi-Free-Flow Chain

Catalogs