Xích lá - Dòng AL & BL

Tsubaki Leaf Chain

Xích lá hay còn gọi là xích cáp hay xích thăng bằng bao gồm các liên kết xen kẽ má xích và các chốt đinh tán. Sản phẩm thường được dùng riêng cho các xe cẩu, xe nâng, đối trọng và các máy chuyển động theo cơ chế piston.

Dòng AL

Dòng xích lá AL gồm các má xích cùng biên dạng và độ dày như các má xích chốt nối của xích con lăn tiêu chuẩn ANSI cùng kích thước bước xích. Các chốt có cùng đường kính với đường kính với các loại Xích con lăn ANSI cùng kích thước bước xích.

Leaf Chain Lacing Leaf Chain Lacing
AL Series Leaf Chain AL Series Leaf Chain

Dòng BL

Dòng xích lá BL gồm các má xích có biên dạng dày và to hơn so với dòng AL có cùng kích thước bước xích. Các má xích của dòng BL là các má xích của loại xích con lăn ANSI với kích thước bước xích lớn hơn kế tiếp. Các chốt có cùng đường kính với các loại xích con lăn ANSI với kích thước bước xích lớn hơn kế tiếp.

Leaf Chain Lacing Leaf Chain Lacing Leaf Chain Lacing
BL Series Leaf Chain BL Series Leaf Chain

Catalogs