Xích Lambda Xử Lý Bề Mặt (Surface Treated Lambda Chain)

Surface Treated Lambda Chain

Má và con lăn của xích Lambda được xử lý bề mặt để tăng khả năng chống ăn mòn.

Chúng tôi xem xét chất liệu và quá trình cấp dầu đặc biệt trong ống lót, và làm cải thiện chất bôi trơn cho xích có tuổi thọ gấp đôi so với sản phẩm trước đó.

Dãy sản phẩm và đặc trưng

Dòng NP:
  • Má và con lăn có lớp mạ Niken đặc biệt để chống ăn mòn nhẹ.
Dòng NEP:
  • Các má xích được xử lý bề mặt 3 lớp và con lăn được phủ đặc biệ để tăng khả năng chống ăn mòn.
  • Chốt của dòng NEP được mạ niken và các con lăn được làm bằng kim loại thiêu kết.
  • Dòng NEP được làm theo đơn đặt hàng nên hãy liên hệ với đại diện Tsubaki để biết thêm chi tiết.Cải thiện việc cấp dầu trong ống lót chứa đặc biệt.
Cải thiện chất bôi trơn đã dùng trong ống lót tẩm dầu đặc biệt
Do sử dụng dầu có chứng thực NSF H1 trong ống lót chứa đặc biệt, nên nó có thể được dùng trong thiết bị thực phẩm. *

Hệ thống số tham khảo

RS 80 - LMD - NP - 1
(1) (2) (3)
Tên để đặt hàng nối xích connecting link (JL) RS80-LMD-NP-1-JL
Tên để đặt hàng nối bù trừ offset link ( OL) RS80-LMD-NP-1-OL

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Model No.
1 Strand 2 Strands
RS40-LMD-NP-1 RS40-LMD-NP-2
RS50-LMD-NP-1 RS50-LMD-NP-2
RS60-LMD-NP-1 RS60-LMD-NP-2
RS80-LMD-NP-1 RS80-LMD-NP-2
RS100-LMD-NP-1 RS100-LMD-NP-2
RS120-LMD-NP-1
RS140-LMD-NP-1

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda