Xích Con Lăn RF Lambda (Lambda RF Roller Chain)

Lambda RF Roller Chain

Xích con lăn RF chuyển tải trực tiếp thông số kĩ thuật của xích Lambda. Cho phép vận chuyển không cấp dầu.

Xích con lăn này có má liên kết bầu dục, làm cho nó hoàn hảo cho việc trực tiếp vận tải hàng hóa trên xích.

Chúng tôi xem xét chất liệu và quá trình cấp dầu đặc biệt trong ống lót, và làm cải thiện chất bôi trơn cho xích có tuổi thọ gấp đôi so với sản phẩm trước đó.

Đặc trưng

Cải thiện dầu được dùng trong ống lót tẩm dầu đặc biệt
Sử dụng dầu chứng thực NSF H1 trong ống lót chứa đặc biệt, nó cũng có thể được sử dụng trong máy móc thiết bị thực phẩm.*
Nhông xích
Có thể dùng nhông xích RS tiêu chuẩn
Nhiệt độ hoạt động
-10°C ~ 150°C

Hệ thống số tham khảo

RF40 - LMC
(1) (2)
  1. Kích thước xích
  2. Dòng xích : LMC = Xích tay gá lambda

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Size + Model
RF35-LMC RF40-LMC RF50-LMC RF60-LMC RF80-LMC RF100-LMC

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda