Xích Lambda Tuổi Thọ Dài (Long Life Lambda Chain)

Long-Life Lambda Chain (X-Lambda)

Việc đưa ra 1 loại ron tẩm dầu đặc biệt trong cấu trúc xích X-Lambda giúp cung cấp hiệu quả chống mài mòn tốt hơn xích Lambda tiêu chuẩn.

Nếu bạn muốn giảm thiểu sự thay thế hơn xích Lambda bình thường thì đây là xích hoàn hảo cho bạn.

WChúng tôi xem xét chất liệu và quá trình cấp dầu đặc biệt trong ống lót, và làm cải thiện chất bôi trơn cho xích có tuổi thọ gấp đôi so với sản phẩm trước đó.

Cấu trúc cơ bản của xích Lambda tuổi thọ dài

figure

Má mắc trong/ ngoài : phủ đen

Điểm chú ý

Chốt sẽ dài hơn với xích Lambda. Kiểm tra thiết bị trước để tránh va chạm.

Đặc trưng

Không cấp dầu, tuổi thọ siêu lâu
Tuổi thọ mài mòn dài hơn gấp 5 lần xích Lambda thông qua việc sử dụng ống lót và ron tẩm dầu đặc biệt.

Hiệu suất dưới nhiệt độ -10⁰C đến 60⁰C

chart
Cải thiện chất bôi trơn đã dùng trong ống lót tẩm dầu đặc biệt
Đã sử dụng dầu có chứng thực NSF H1 cho ống lót chứa đặc biệt. Nó cũng có thể được dùng cho máy móc thiết bị thực phẩm. *
Khả năng tương thích
Khả năng tương thích với xích Lambda. Tuy nhiên, chốt xích dài hơn so với xích Lambda. Kiểm tra sự cản trở cho thiết bị của bạn.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động:
-10°C - 60°C
Nhông xích:
RS Nhông xích RS có thể sử dụng được.(Giới hạn cho xích con lăn đơn)

Hệ thống số tham khảo

RS 80 - LMDX - 1
(1) (2)
  1. Kích thước úng dụng: 40, 50, 60, 80, 100, 120
  2. Số dãy (strands)
Tên để đặt hàng nối xích connecting link (JL) RS80-LMDX-1-JL

Xích Lambda tuổi thọ dài không có offset link.

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Model No.
RS40-LMDX-1 RS50-LMDX-1 RS60-LMDX-1 RS80-LMDX-1 RS100-LMDX-1 RS120-LMDX-1

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda