Xích Tay Gá RS Lambda Dòng KF (KF Series Lambda RS Attachment Chain)

KF Series Lambda RS Attachment Chain

Dòng KF xích tay gá RS lambda kết hợp giữa xích Lamdbda chịu nhiệt và xích Lambda ngành thực phẩm

Sử dụng loại dầu đặc biệt mà không bay hơi hoặc biến chất trong môi trường nhiệt độ cao (150°C to 230°C) cho khả năng chống mài mòn tối đa. Dùng dầu có chứng thực NSF H1 cho thiết bị thực phẩm.

Đặc trưng

Hệ thống số tham khảo

RS40 - LMC - KF - 1L SA1
(1) (2) (3) (4) (5)

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Size + Model
RS40-LMC-KF RS50-LMC-KF RS60-LMC-KF RS80-LMC-KF

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda