Xích Bước Đôi Lambda Dòng KF (KF Series Lambda Double Pitch Chain)

KF Series Lambda Double Pitch Chain

Dòng KF xích lambda bước đôi kết hợp giữa xích Lamdbda chịu nhiệt và xích Lambda ngành thực phẩm

Sử dụng loại dầu đặc biệt mà không bay hơi hoặc biến chất trong môi trường nhiệt độ cao (150°C to 230°C) cho khả năng chống mài mòn tối đa. Dùng dầu có chứng thực NSF H1 cho thiết bị thực phẩm.

Đặc trưng

Hệ thống số tham khảo

RF2040 S - LMC - KF - 1L A2
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
  1. Kích thước xích
  2. Loại con lăn : S = con lăn S, R = con lăn R
  3. Loại xích : LMC = xích lambda tay gá
  4. Dòng xích : KF = Dòng KF
  5. Khoảng cách tay gá
  6. Loại tay gá

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Size + Model
RF2040S-LMC-KF RF2050S-LMC-KF RF2060S-LMC-KF RF2080S-LMC-KF
RF2040R-LMC-KF RF2050R-LMC-KF RF2060R-LMC-KF RF2080R-LMC-KF

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda