Xích Tay Gá Lambda BS Dòng KF (KF Series Lambda BS Attachment Chain)

24. KF Series Lambda BS Attachment Chain

Giới thiệu dòng KF mới của xích Lambda phù hợp với tiêu chuẩn ISO606

BS Dòng BS lambda có thể được dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm và trong môi trường nhiệt độ cao.

Đặc trưng và điểm chú ý

Đặc trưng

Có thể dùng trong ứng dụng thực phẩm
USử dụng dầu có chứng thực NSF H1 thân thiện với môi trường cho ứng dụng thực phẩm.
Có thể được dùng trong môi trường nhiệt độ cao
Dùng ở nhiệt độ -10°C đến 230°C với tình trạng cấp dầu ổn định và chống mài mòn.
Tiết kiệm thời gian bảo trì
Dùng ống lót tẩm dầu đặc biệt, nên không cần phải cấp dầu thêm cho xích, giúp thiết bị không bị do bẩn và suy trì môi trường làm việc sạch sẽ.
Nhông xích
UDùng nhông xích con lăn BS ( BS phù hợp với tiêu chuẩn ISO) * Sản phẩm làm theo đơn đặc hàng.
Kích thước hiện có : Xích tay gá dòng RS từ RS08B đến RS16B-LM.

Điểm chú ý

Hệ thống xích tham khảo

RS08B - LM-KF - 1L A1
(1) (2) (3) (4)
  1. Kích thước xích
  2. Loại xích : LM-KF = Xích tay gá BS lambda dòng KF
  3. Khoảng cách tay gá
  4. Loại tay gá

Kích thước / Thông số kĩ thuật

Chain Size + Model
RS08B-LM-KF RS10B-LM-KF RS12B-LM-KF RS16B-LM-KF

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda