Xích RS Lambda Chốt Rỗng (Lambda Hollow Pin RS Chain)

Lambda Hollow Pin RS Chain

Xích bước đôi chốt rỗng ,đặc trưng chốt xích rỗng thông qua nó để gắn các loại tay gá khác nhau, thông số kĩ thuật xích Lambda

Dùng ống lót cấp dầu đặc biệt cho hoạt động lâu hơn mà không cần cấp dầu.

Chúng tôi xem xét chất liệu và quá trình cấp dầu đặc biệt trong ống lót, và làm cải thiện chất bôi trơn cho xích có tuổi thọ gấp đôi so với sản phẩm trước đó.

Đặc trưng và điểm chú Ý

Không cấp dầu, tuổi thọ dài
Dùng ống lót chốt rỗng tẩm dầu đặc biệt để hoạt động lâu hơn mà không cần cấp dầu.
Cải thiện dầu được sử dụng trong ống lót tẩm dầu đặc biệt.
Dùng dầu có chứng thực NSF H1 trong ống lót chứa đặc biệt, có thể sử dụng trong thiết bị thực phẩm.*
Nhiệt độ hoạt động
-10°C ~ 150°C

Hàng làm theo đơn đặt hàng

Hệ thống số tham khảo

RS40 - LMC-HP
(1) (2)

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Size + Model
RS40-LMC-HP RS50-LMC-HP RS60-LMC-HP RS80-LMC-HP

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda