Xích Lambda Chịu Tải Nặng (Heavy Duty Lambda Chain)

Heavy Duty Lambda Chain

Đạt được sức manh tương đương xích con lăn RS, thậm chí cho xích 2 dãy bằng cách tăng bề dày của má trong và má ngoài lên 1 size.

*Đòi hỏi nhông xích đặc biệt.

Chúng tôi xem xét chất liệu và quá trình cấp dầu đặc biệt trong ống lót, và làm cải thiện chất bôi trơn cho xích có tuổi thọ gấp đôi so với sản phẩm trước đó.

Đặc trưng

Đạt được sức mạnh như xích con lăn tiêu chuẩn
Đạt được sức manh tương đương xích con lăn RS, thậm chí cho xích 2 dãy bằng cách tăng bề dày của má trong và má ngoài lên 1 size.
Cải thiện việc cấp dầu bằng cách dùng ống lót đặc biệt có tẩm dầu
Dùng dầu có chứng thực NSF H1 trong ống lót chứa đặc biệt. Nó có thể được sử dụng trong thiết bị thực phẩm.*
Nhông xích
Có bước xích ngang khác với dòng con lăn tiêu chuẩn RS, nên đòi hỏi phải có nhông xích đặc biệt. Liên hệ đại diện Tsubaki để biết thêm chi tiết.

Hệ thống số tham khảo

RS 80 - LMD - H - 2
(1) (2)
  1. Kích thước ứng dụng: 40, 50, 60, 80, 100
  2. Chỉ 2 dãy (double strand)
Tên để đặt hàng nối xích connecting link (JL) RS80-LMD-H-2-JL
Tên để đặt hàng nối bù trừ offset link (OL) RS80-LMD-H-2-OL

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Model No.
Double Strand Only
RS40-LMD-H-2 RS50-LMD-H-2 RS60-LMD-H-2 RS80-LMD-H-2 RS100-LMD-H-2

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda