Xích Lambda Bước Đôi Tiêu Chuẩn (Lambda Double Pitch Chain Standard)

Lambda Double Pitch Chain

Xích băng tải tay gá với má liên kết phẳng và bước xích đôi của xích con lăn tiêu chuẩn ANSI.

Dùng ống lót tẩm dầu đặc biệt. Cho hoạt động lâu dài mà không cần cấp dầu.

Chúng tôi xem xét chất liệu và quá trình cấp dầu đặc biệt trong ống lót, và làm cải thiện chất bôi trơn cho xích có tuổi thọ gấp đôi so với sản phẩm trước đó.

Đặc trưng

Hệ thống số tham khảo

RF2040 S - LMC - 1L K1
(1) (2) (3) (4) (5)

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Size + Specifications
RF2040S-LMC RF2050S-LMC RF2060S-LMC RF2080S-LMC RF2100S-LMC
RF2040R-LMC RF2050R-LMC RF2060R-LMC RF2080R-LMC RF2100R-LMC

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda