Xích Lambda Cong (Curved Lambda Chain)

Curved Lambda Chain

Xích con lăn uốn cong này có khả năng uốn cong lớn do cấu trúc độc đáo của chốt và ống lót, và khoảng cách rộng giữa các má liên kết.

Chúng tôi xem xét chất liệu và quá trình cấp dầu đặc biệt trong ống lót, và làm cải thiện chất bôi trơn cho xích có tuổi thọ gấp đôi so với sản phẩm trước đó.

Đặc trưng

Có thể dễ dàng truyền động cong
Dùng nhông xích RS để dễ truyền động cong.
Không cấp dầu, tuổi thọ dài
Ống lót tẩm dầu đặc biệt cho xích Lambda cong tuổi thọ dài, thậm chí không cần cấp dầu.
Cải thiện dầu được cấp trong ống lót tẩm dầu đặc biệt.
Dùng dầu có chứng thực NSF H1 trong ống lót chứa đặc biệt. Nó có thể được dùng trong thiết bị thực phẩm.*
Nhiệt độ hoạt động:
-10°C - 150°C
Nhông xích
Nhông xích RS tiêu chuẩn được dùng.

Hệ thống số tham khảo

RS 40 - LMC - CU - 1
(1) (2)
  1. Kích thước ứng dụng : 40, 50, 60
  2. Chỉ cho loại 1 dãy
Tên để đặt hàng nối xích connecting link (JL) RS40-LMC-CU-1-JL
Tên để đặt hàng nối bù trừ offset link ( OL) RS40-LMC-CU-1-OL

Kích thước/ Thông số kĩ thuật

Chain Model No. (Single strand only)
RS40-LMC-CU-1 RS50-LMC-CU-1 RS60-LMC-CU-1

Phòng ngừa an toàn cho xích Lambda