Dòng Xích Tay Gá Lambda BS (Lambda BS Attachment Chain)

Lambda BS Attachment Chain

Xích lambda dòng BS ISO 606

Có thể thay thế xích BS đang sử dụng trong thiết bị. Chúng tôi đề xuất dòng KF mà có thể sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và môi trường nhiệt độ cao.

Cải thiện dầu trong ống lót tẩm dầu đặc biệt cho tuổi thọ mài mòn dài hơn 30% so với dòng nâng cấp trước đây

Xem/ Tải dữ liệu

Đặc trưng

Cải thiện tuổi thọ mài mòn
Đạt được một tuổi thọ mài mòn lâu hơn nhờ vật liệu Tsubaki chịu lực, đặc tính vật liệu và dầu. Bằng cách giảm thiểu triệt để sai lệch chất lượng, Tsubaki BS Dòng Lambda Chain ta thấy kết quả đáng tin cậy.
Cải thiện dầu được sử dụng trong ống lót tẩm đặc biệt
Dùng dầu có chứng thực NSF H1 trong lống lót chứa đặc biệt, nó có thể được dùng trong máy móc thiết bị thực phẩm.*
Dễ cắt
Sử dụng chốt chìm ngay trung tâm nên không đòi hỏi phải mài chốt lúc cắt nên giảm được thời gian cắt và nối xích.
Center sink pin

RS08B đến RS16B, dãy đơn. Các kích thước khác và dãy đôi sử dụng chốt tán chồng lên nhau.

Dòng sản phẩm

Loại sản phẩm/ Đặc trưng
Lambda BS Attachment Chain

DÒNG XÍCH TAY GÁ LAMBDA BS

Xích Lambda ISO606 dòng BS .Có thể thay thế xích BS đang sử dụng trong thiết bị.

Chi tiết
KF Series Lambda BS Attachment Chain

XÍCH TAY GÁ RS LAMBDA DÒNG KF

Xích tay gá Lambda BS phù hợp với BS tiêu chuẩn và có thể dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm và môi trường nhiệt độ cao.

Chi tiết