Dòng Xích Con Lăn RS-HT

Tsubaki Heavy Duty HT Chain

Dòng xích HT có độ bền kéo cao hơn (từ 10% đến 20%) so với dòng xích ANSI G7 nhờ sử dụng các chốt đã qua tôi cứng và má xích của dòng xích ANSI G7 có bước xích lớn hơn kế tiếp. Dòng xích HT còn chịu sốc tốt hơn nên rất phù hợp khi vận hành ở vận tốc thấp -tăng đến 50m/phút. Kích thước của xích giống hệt kích thước của dòng xích H.

RS-HT Series Roller Chain RS-HT Series Roller Chain

Sẽ cung cấp loại xích đinh tán nếu không được yêu cầu cụ thể khác. Loại xích đinh chốt sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Loại kết nối bán lắp ghép sẽ được cung cấp.

Catalogs