Xích Chốt Rỗng

Tsubaki Hollow Pin Chain

Các loại tay gá dành cho xích chốt rổng của Tsubaki có cả loại bước xích đơn và đôi. Tay gá hay thanh nối có thể gắn vào bất cứ móc xích nào mà không cần phải rã xích.

Loại RS

RS Type RS Type

Loại con lăn RF tiêu chuẩn

RF Type Standard Roller RF Type Standard Roller

Loại con lăn RF quá khổ

RF Type Oversized Roller RF Type Oversized Roller

Catalogs