Xích Con Lăn Bước Đôi

Tsubaki Double Pitch Roller Chains

Đối với các loại ứng dụng thông thường, Tsubaki có thể cung cấp rất nhiều loại xích tay gá khác nhau. Xích được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Mỹ (American Standards).

Dòng truyền động

Loại xích này là lựa chọn kinh tế cho các ứng dụng truyền động với tốc độ chậm, tải trọng vừa phải hay khoảng cách trung tâm tương đối dài.

Drive Series Tsubaki Drive Series

Dòng truyền tải

Loại xích này có khả năng truyền tải chất lượng cho các loại thiết bị đóng gói, thiết bị xây dựng cầu đường, máy dệt, máy canh tác, bao bì và đóng chai.

Conveyor Series Tsubaki Conveyor Series

Catalogs