Xích Nắp Chụp

Tsubaki Clip Top Chain

Xích Nắp Chụp là loại Xích Thép Cơ Bản với một miếng nắp bằng nhựa kĩ thuật được gắn trên mỗi mắt xích. Điều này cho phép sản phẩm được đặt trực tiếp lên xích mà không sợ hư hỏng.

Nắp chụp có loại thông thường hoặc loại dẫn điện và có sáu kích cỡ.

Catalogs