Xích Con Lăn Theo Tiêu Chuẩn ANSI - Dòng G7

ANSI G7 Standard Roller Chain

Xích con lăn sợi đơn và sợi kép Tsubaki G7 theo tiêu chuẩn chất lượng ANSI (Viện quốc gia Hoa Kì) và có thể hoán đổi với các loại xích khác có cùng tiêu chuẩn ANSI. Xích con lăn Tsubaki G7 đánh dấu 90 năm lịch sử không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

ANSI G7 Standard Roller Chain ANSI G7 Standard Roller Chain

Catalogs